Das schwedische Weihnachtslied: Nu är det jul igen

Nu är det jul igen
Och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska
Nu är det jul igen
Och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska
Men det var inte sant
Och det var inte sant
För däremellan kommer fasta
Och det var inte sant
Och det var inte sant
För däremellan kommer fasta

Nu är det jul igen
Och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska
Nu är det jul igen
Och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska
Men det var inte sant
Och det var inte sant
För däremellan kommer fasta
Och det var inte sant
Och det var inte sant
För däremellan kommer fasta

Nu är det Jul igen